Lotyniškas antraštinis žodis
Tekstas žodyno straipsniuose
 • Ab|ās, antis m
 • Daiktavardis, 3 linksniuotė (priebalsinis tipas), vyriškoji, tikrinis. Skiemenys: BL (2)
 • Jokantas 1936
  • Abās, antis m [Ἄβας, αντος] Argo karalius; iš čia
   a) *Abantēus 3 Abanto.
   b) *Abantiadēs, ae m Abanto palikuonis.