Lotyniškas antraštinis žodis
Tekstas žodyno straipsniuose
  • Abdēr|a, ae f (~a, ōrum n)
  • Daiktavardis, 1 linksniuotė (taisyklinga) arba 2 linksniuotė (taisyklinga), moteriškoji arba niekatroji, tikrinis. Skiemenys: LLB (3)
  • Jokantas 1936
    • Abdēra, orum n [Ἄβδηρα, τά] miestas Trakijoje, Pitagoro ir Demokrito gimimo vieta; gyventojai pasižymėję savo negudrumu; gyv. Abdērītēs, ae m (abl. -ā) abderietis.
  • Kuzavinis 2007
    • Abdēr|a, ae f (ir ~a, ōrum n) Abderà, miestas Trakijoje, Demokrito gimtinė, C, L