Lotyniškas antraštinis žodis
Tekstas žodyno straipsniuose
 • 1. Vestāl|is, e
 • Būdvardis, 3 linksniuotė (taisyklingas būdv. tipas), 2 galūnių. Skiemenys: LLB (3)
 • Jokantas 1936
  • Vesta, ae f [ἑστία „židinys“] namų židinio bei ugnies, namų buities apskritai ir doro šeimyninio gyvenimo deivė; šventoji ugnis degė jos apskritoje šventovėje, Palatino pakalnėje, be paliovos vaidilučių palaikoma vyriausiojo pontifiko (pontifex maximus) priežiūroje; todėl *Vestae sacerdos; *V. Iliaca nes Enejus Vestos garbinimą iš Trojos įvedęs į Italiją; trop. Vestos šventovė, taip pat šventoji ugnis; iš čia Vestālis, e
   a) Vestos virgo Vestalis ir subst. Vestālis, is f Vestos vaidilutė, vestalė; jų buvo 4, paskiau 6, turėjo gyventi skaistybėje ir būti deivės tarnyboje 30 metų; subst. Vestālia, ium n Vestos Šventė birželio 9 d.
   b) vestalės, vaidilutės *oculi.
 • Kuzavinis 2007
  • 1. Vestāl|is, e adj. [Vesta] Vèstos (sacra O); virgo ~is C, L Vèstos vaidilùtė, vestãlė