Lotyniškas antraštinis žodis
Tekstas žodyno straipsniuose
 • Abantē|us, a, um
 • Būdvardis, 2/1 linksniuotė (taisyklinga), 3 galūnių. Skiemenys: BLLB (4)
 • Jokantas 1936
  • Abās, antis m [Ἄβας, αντος] Argo karalius; iš čia
   a) *Abantēus 3 Abanto.
   b) *Abantiadēs, ae m Abanto palikuonis.