Lotyniškas antraštinis žodis
Tekstas žodyno straipsniuose
 • Abantiad|ēs, ae m
 • Daiktavardis, 1 linksniuotė (graikiška), vyriškoji, tikrinis. Skiemenys: BLBBL (5)
 • Jokantas 1936
  • Abās, antis m [Ἄβας, αντος] Argo karalius; iš čia
   a) *Abantēus 3 Abanto.
   b) *Abantiadēs, ae m Abanto palikuonis.
 • Kuzavinis 2007
  • Abantiad|ēs, ae m [Abās] Abantiãdas:
   1) Abánto sūnùs (Akrìsijas) O;
   2) Abánto vaikáitis (Persė́jas) O