Lotyniškas antraštinis žodis
Tekstas žodyno straipsniuose
 • 1. abdic|o, āre, āvī, ātum
 • Veiksmažodis, 1 asmenuotė. Skiemenys: LBA (3)
 • Sirvydas 1642
  • Wyrzekam ſię ſyna, Abdico filium, exheredo. iſzſiźadu.
 • Jokantas 1936
  • 1. ab-dico 1
   a) atsisakyti se aliqua re; tutelā cogito me abdicare nuo pasiimto pasižadėjimo; libertate.
   b) atsistatydinti iš užimamos vietos pirm įstatymo numatyto termino dictaturā se abdicavit; taip pat: magistratum, dictaturam SL.
   c) nepripažinti giminystės aliquem patrem L; filium išvaryti.
 • Kuzavinis 2007
  • 1. abdic|o, āre, āvī, ātum vt [ab + 1. dico]
   1. atsisakýti, atsižadė́ti, išsižadė́ti (fīlium Se);
   2. atsistatýdinti (sē dictātūrā Cs; dictātūram S); cōnsulēs ~ant C kònsulai atsistatýdina;
   3. nuver̃sti, nušãlinti (rēgem PM);
   4. panaikìnti (lēgem C);
   5. užgiñčyti, (pa)neĩgti Ap