Lotyniškas antraštinis žodis
Tekstas žodyno straipsniuose
 • A, a
 • Santrumpa
 • Jokantas 1936
  • 1. A, a kaipo sutrumpinimas:
   a) = Aulus.
   b) ant lentelių, kurias teisėjai vartodavo balsams paduoti, = absolvo išteisinu.
   c) a. d. = ante diem.
   d) a. u. c. = ab urbe condita.
   e) A. pas Cic. Tuscul. disp. — Auditor.
 • Kuzavinis 2007
  • A, a ã, pirmoji lotynų abėcėlės raidė. Sutr.: A. = Aulus; Augustus; annō; A. A. A. = aurum, argentum, aes; A. U. C. = annō urbis conditae; a. = absolvo; antīquo; a. d. = ante diem; a. u. c. = ab urbe conditā