Lotyniškas antraštinis žodis
Tekstas žodyno straipsniuose
 • abaliēn|o, āre, āvī, ātum
 • Veiksmažodis, 1 asmenuotė. Skiemenys: BBBLA (5)
 • Susiję: abaliēnātus
 • Sirvydas 1642
  • odraźam kogo od czego, Alieno, abalieno voluntatem alterius à me. Atgriźiu śirdi nuog ko.
  • odraźam ſię od kogo. Abalienor, diſſideo, auerto animum ab aliquo. Atſigriźiu nuog ko.
 • Jokantas 1936
  • ab-aliēno 1 [aliēnus]
   a) nusavinti, atiduoti, perleisti agros populi; nutricem (maitintoją lauką) a nobis P; abalienati iure civium L netekę pilietybės teisių.
   b) trop. daryti svetimu, atšaldyti, atitraukti totum se a te abalienavit Dolabella; alicuius voluntatem, animum ab aliquo; reges prikalbėti, kad atsimestų; Tissaphernes periurio suo homines suis rebus abalienavit N; ptc. abaliēnātus 3 atpuolęs, atsimetęs N.
 • Kuzavinis 2007
  • abaliēn|o, āre, āvī, ātum vt [ab + aliēno]
   1. nusãvinti, atim̃ti; pérleisti, pérduoti kitám (agrōs C); pardúoti (pictūram Pl); ~ātus jūre cīvium L netẽkęs pilietýbės téisių;
   2. darýti svẽtimą (abejìngą), atitólinti, atstùmti, atskìrti C etc.; nisi mors mē abs tē ~āverit Pl nebeñt mirtìs manè nuõ tavę̃s atskìrtų; pass. ~ārī Am atsiskìrti; ◊ ~āre metū L išvadúoti nuõ báimės;
   3. apslopìnti (sēnsūs Scr), sutrikdýti, susargdìnti; mente ~ārī Scr kliedė́ti