Lotyniškas antraštinis žodis
Tekstas žodyno straipsniuose
 • 2. abdīc|o, ere; dīxī, dictum
 • Veiksmažodis, 3 asmenuotė. Skiemenys: LLA (3)
 • Susiję: abdīxī
 • Sirvydas 1642
  • odſądzam kogo czego, Abdico, abiudicio aliquid ab aliquo, ſpolio iure. Atſudiju nuog ko ku.
 • Jokantas 1936
  • 2. ab-dīco, dīxī dictum 3 atmesti, nepritarti id totum abdico atque eicio; apie buriamuosius paukščius: cum aves abdixissent lėmė nepalankiai.
 • Kuzavinis 2007
  • 2. abdīc|o, ere; dīxī, dictum vt [ab + 2. dīco]
   1. nepritar̃ti, atmèsti (id tōtum C);
   2. relig. bū́ti nepalankiám, dúoti neĩgiamą atsãkymą; avēs abdīxērunt C paũkščiai lė̃mė nepalankiaĩ;
   3. jur. atmèsti, atsakýti; ~ere vindiciās Dig atmèsti íeškinį